Polityka prywatności i polityka cookies

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych Sklepu internetowegozielarniaimielin.pljest ADRIAN BRAJLICH prowadzący działalność pod firmą ADHEN ADRIAN BRAJLICH, z siedzibą w Katowicach (40-014), ul Stanisława 8, adres korespondencyjny: ul. Łączna 1/37, 40-236 Katowice, kontakt pod adresem e-mail:kontakt@zielarniaimielin.pl(zwany dalej: Administratorem).
 2. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz danych dobrowolnie przekazanych przez Użytkownika Sklepu internetowego (zwany dalej: Użytkownikiem) za pomocą formularzy dostępnych na stronie internetowej zielarniaimielin.pl.
 3. Administrator danych zobowiązuje się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

§2 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, tj. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść zapytania, adres IP, w przypadku przedsiębiorców także: nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

 a) realizacji usług drogą elektroniczną a podstawą przetwarzania jest niezbędność do realizacji usługi zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
b) realizacji złożonego zamówienia, zawartej umowy, przesłania oferty, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
c) odpowiedzi na zapytania klientów za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
d) obsługi administracyjnej związanej z realizacją zamówień, obsługi klienta, obsługi reklamacyjnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
e) w celu marketing bezpośredniego własnych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych,
f) w celu wysyłania newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  RODO – zgody użytkownika,
g) w celu obsługi fanpage w portalu Facebook, Messengera na portalu i aplikacji Facebook– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych,
h) prowadzenia komunikacji z klientami z pomocą Messengera na portalu i aplikacji Facebook– na podstawie art. 6 ust. 1 1 lit. b  RODO.
i) dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed nimi, a podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z przepisem art.  6 ust. 1 lit. f) RODO, w związku z ochroną jego praw.

3. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w celu marketing bezpośredniego własnych usług. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach opisanych w zdaniu poprzednim.

4. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 3 Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, z usług których korzysta Administrator, w celu zapewnienia jak najlepszej jakość usług, w szczególności dostawcom usług informatycznych, hostingowych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradztwa podatkowego, jak również podmiotom obsługującym płatności elektroniczne w e-sklepie (Przelewy24,firma kurierskaSendit), za pośrednictwem karty kredytowej, karty płatniczej, przelewu elektronicznego, podmiotowi obsługującemu wysyłkę newslettera, dostawcy usług hostingowych w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz innym podmiotom pozostającym z Usługodawcą w stałej współpracy gospodarczej oraz innym uprawnionym podmiotom, wtedy gdy wynika to z przepisów prawa (np. organom publicznym).

§ 4 Okres przetwarzania danych osobowych

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator przetwarza podane dane osobowe, przez czas niezbędny do realizacji celów w jakim dane zostały mu przekazane oraz:

 • do czasu przedawnienia roszczeń, zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów Kodeksu cywilnego, przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub osiągnięcia celów przetwarzania,
 • przez 5 lat – ( w przypadku zawarcia umowy sprzedaży) w celu przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

§ 5 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej taką zgodę wyraził. Zgodę można odwołać przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zielarniaimielin.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jego dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu(np. dokonania zamówienia, wysyłki newslettera), w jakim dane te zostały podane.
 5. Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego lub formularza zmówienia, nie podlega ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena i zakres usług nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

§ 6 Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz daną, zazwyczaj unikalną wartość.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu oraz administratorzy Podmiotów Partnerskich (bez prawa dostępu do własnych plików cookies Administratora).
 4. Administrator Serwisu wykorzystuje następujące pliki cookies:
 5. cookies własne – zamieszczane przez Administratora Serwisu w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, zapamiętania preferencji użytkownika, kontroli i autoryzacji dostępu do danych części serwisu, oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. cookies zewnętrzne – zamieszczanych przez Podmioty Partnerskie w celu:
 7. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
 8. nawiązania przez użytkownika połączenia z serwisem społecznościowym Facebook, poprzez wykorzystanie plugin do serwisu społecznościowego Facebook (dostarczany przez Facebook Inc.).
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 10. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 11. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na poszczególnych podstronach Serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki/aplikacji internetowej Użytkownika.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności  zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).